همزمان با چهارمین روز از هفته جهاد کشاورزی اولین بوم بازار شهرستان خوسف در جوار آستان  مقدس امامزاده سلطان ابوالقاسم نصرآباد افتتاح شد. 

 

 

 رضوی مدیر جهادکشاورزی شهرستان عرضه مستقیم محصولات محلی و کمک به معیشت روستاییان را ازاهداف این بوم بازار نام برد که باعث پایداری جمعیت در روستاها خواهد شد.