در اولین روز از هفته جهاد کشاورزی مدیر جهاد کشاورزی شهرستان به همراه پرسنل آن مدیریت با امام جمعه شهرستان ملاقات کردند.