عملیات برداشت گندم از سطح 1800هکتار مزارع گندم در شهرستان خوسف آغاز شد.

 

مدیر جهاد کشاورزی شهرستان پیش بینی کرد از این سطح حدود 4500تن گندم برداشت شود.رضوی اضافه کرد

 

ارقام گندم الوند، بمی، سیروان، سیستانی،بک کراس،افق و روشن بیشترین سطح زیر کشت را داشته اند.

 

معمولا کار برداشت گندم در شهرستان خوسف هرساله از اوایل خرداد آغاز و تا نیمه های تیر ماه ادامه می یابد.

 

کار برداشت توسط 6 کمباین بومی انجام خواهد داشت.رضوی با اشاره به خرید گندم مازاد بر نیاز کشاورزان

 

برای اولین بار از طرق سامانه جامع پهنه بندی ،از کشاورزان عزیز گندمکار خواست اگر تاکنون موفق به ثبت

 

اطلاعات خود در این سامانه نشده اند.با مراجعه به مراکز خدمات جهاد کشاورزی و یا مدیریت جهادکشاورزی

 

شهرستان نسبت به ثبت اطلاعات خود اقدام نمایند تا در موقع تحویل محصول به مرکز خرید دچار مشکل نشوند.