اولین جلسه کمسیون تنظیم بازار شهرستان  در سال 97 با دستور بررسی اقدامات انجام گرفته در ایام پایانی 

سال 96 و نوروز97 و همچنین تنظیم بازار ایام ماه  مبارک رمضان در روز سه شنبه مورخ 97/2/18 در محل سالن جلسات  فرمانداری برگزار گردید