تیم همیاران بازار مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان خوسف در روز سه شنبه مورخ ۱۴۰۱.۰۲.۲۰ ، مطابق روال انجام گرفته در سه ماه گذشته، به بازدید و بررسی میدانی از مراکز عمده فروشی پرداختند. مدیر جهاد کشاورزی ضمن دیدار با این تیم با تشکر از فعالیت های همیاران بازار اعلام نمودند هم اکنون ضرورت نظارت و بازرسی از بازار، بیش از پیش احساس شده و میبایست با جدیت بیشتر انجام پذیرد و به صورت قاطع با متخلفین، محتکران برخورد قاطع شود. لازم به ذکر است همیاران بازار شهرستان خوسف در دو شیفت صبح و شب نسبت به بازدید و نظارت بر بازار  اقدام می نمایند.