جلسه تخصصی مدیر محترم جهاد کشاورزی و رییس محترم اداره صمت شهرستان در روز چهارشنبه مورخ ۱۴۰۱.۰۲.۲۱ در محل دفتر کار مدیر جهاد کشاورزی انجام پذیرفت. در این جلسه مهندس خبیری و آقای اکبری به بیان دیدگاه هاو بحث و تبادل نظر در خصوص وضعیت موجود و روند اجرای هرچه بهتر طرح حذف ارز ترجیهی و اصلاح پرداخت یارانه ها پرداختند. مدیر جهاد کشاورزی در پایان ابراز امیدواری کردند با لطف و کمک پروردگار، روحیه ی جهادی و بهره مندی از تجارت اداره صمت این طرح به بهترین شکل در شهرستان خوسف انجام خواهد شد.