به گزارش روابط عمومی مدیریت جهادکشاورزی شهرستان خوسف ، مراسم تکریم ومعارفه مدیر جهاد کشاورزی شهرستان خوسف با حضور مهندس ارژنگی جانشین رئیس سازمان و مدیر حوزه ریاست، فرماندار شهرستان و جمعی از مسئولین شهرستانی و همچنین تشکل های بخش کشاورزی ودامپروری شهرستان درمحل سالن اجتماعات مدیریت جهادکشاورزی شهرستان خوسف برگزار گردید.

محسن ارژنگی جانشین رئیس سازمان و مدیر حوزه ریاست با تاکید بر همت جهادی در اجرای اهداف و برنامه های سازمان و مدیریت جهادکشاورزی، گفت: همه باید تلاش کنیم با همتی مضاعف و مدیریت جهاد ی به ارتقای بهره وری در تولید محصولات کشاورزی و دامپروری برسیم.

در این مراسم از خدمات آقای سیدحسن رضوی در مدت تصدی مدیریت جهاد کشاورزی تقدیر و آقای مهدی خبیری به عنوان سرپرست جدید جهاد کشاورزی شهرستان خوسف منصوب گردید.