📸همایش تجلیل از پیشکسوتان دفاع مقدس در شهرستان خوسف