به گزارش روابط عمومی مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان خوسف مدیر جهاد کشاورزی خوسف:
درآمد میلیاردی کشاورزان خوسف از محل کشت گیاهان دارویی
رضوی گفت: کشت گیاه دارویی بابونه و گل محمدی در منطقه خوسف عملکرد خوب و رضایت بخشی را برای کشاورزان داشته  و امسال مبلغ یک میلیارد تومان از محل برداشت گل محمدی عاید کشاورزان این بخش می شود.

«سید حسن رضوی»، اظهار کرد: در شهرستان خوسف حدود 28 هکتار از اراضی بخش کشاورزی زیر کشت محصول گل محمدی است که سالیانه از هر هکتار حدود یک و نیم تن گل برداشت می شود.
رضوی با بیان اینکه 80 نفر به صورت مستقیم در بحث کشت و کار گل محمدی در خوسف فعالیت دارند، افزود: مبلغ یک میلیارد تومان از محل برداشت گل محمدی عاید کشاورزان مشغول کشت این گل هستند می شود.
وی با اشاره به کشت گیاه دارویی بابونه در شهرستان خوسف، بیان کرد: گیاه دارویی بابونه یکی از گیاهانی است که طی دو سال اخیر در شهرستان خوسف به صورت الگویی و ترویجی در سطح  دو  هزار متر مربع  کشت شده است.
مدیر جهاد کشاورزی خوسف تصریح کرد: از هر هکتار حدود دو تن گیاه باباونه برداشت می شود و در هر هکتار به طور متوسط 50  میلیون تومان درآمد برای کشاورزان خواهد داشت.
رضوی با بیان یانکه گیاه دارویی بابونه نیاز آبی کمی دارد، گفت: با توجه به اینکه منطقه خوسف  اقلیم کم آبی دارد، این گیاهان دارویی که نیاز آبی کمی دارند، درآمد بیشتری را نصیب کشاورزان خواهد کرد.
وی بیان کرد: گیاه دارویی بابونه  در دو مرحله  در فصل های زمستان و بهار کشت می شود، و در چهار یا پنچ چین در فصل های بهار و پاییز می توان از آن برداشت کرد.
مدیر جهاد کشاورزی خوسف تصریح کرد: کشت گیاه دارویی بابونه و گل محمدی در منطقه خوسف عملکرد خوب و رضایت بخشی را برای کشاورزان داشته است،  لذا کشاورزان می توانند با توجه به شرایط کم آبی منطقه این دو محصول را کشت کنند.


هدایتی کشاورز خوسف در مراسم برداشت گل محمدی در روستای کوشه علیا از توابع شهرستان خوسف هم گفت: گل های که برداشت می شود به سفارش کارشناسان جهاد کشاورزی شهرستان از نوع کشت و بافت است است که چون عطر و بوی زیادی داردد از هر کیلو گل محمدی، سه کیلو گلاب برداشت می شود
وی ادامه داد: روزانه 25 کیلو گل محمدی از اراضی زیر کشت برداشت می شود