به گزارش روابط عمومی مدیریت جهادکشاورزی شهرستان خوسف ، مدیر جهاد کشاورزی شهرستان خوسف در جلسه مشورتی خشکسالی در شهرستان خوسف، اظهار کرد: با توجه به شرایط خشکسالی در شهرستان خوسف همه مشکلات به صورت تصاعدی در شهرستان حادث خواهد شد.

«سید حسن رضوی»  گفت: در بحث صرفه جویی آب در بحث مرمت و لایه روبی قنوات شهرستان خوسف نیازمند ۱۰ میلیارد تومان اعتبار هستیم.

 مدیر جهاد کشاورزی شهرستان خوسف با اشاره به خرید دام مازاد مولد در شهرستان خوسف در شرایط خشکسالی، گفت: 25 تا 30 هزار رأس دام با توجه به کمبود علوفه ای که هست باید فروخته شود که نیاز به 50 میلیارد تومان اعتبار است.

رضوی برای جلوگیری از خرید دام دامداران پیشنهاد کرد که می توان علوفه دام مولد به صورت تضمینی و به صورت پرداخت تسهیلات تامین شود و در مقابل دامداران به شرکت پشتیبانی دام تعهد دهند تا دام و یا پول دام خود را به شرکت تحویل دهند، که در این خصوص شرکت پشتیبانی دام باید هرچه سریع تر برنامه ریزی کند.

وی ادامه داد: برای تأمین نهاده های دامی یارانه ای در اسفندماه 650 تا 700 تُن سهمیه کنسانتره داشته ایم که با پیگیری های صورت گرفته، این سهمیه در فروردین ماه به هزار و 112 تُن افزایش یافته اما شهرستان برای رفع مشکل  دامداران تا سقف 2 هزار تن نیازمند کنسانتره هستیم.

 مدیر جهاد کشاورزی شهرستان خوسف با بیان اینکه 150 تا 200 تُن سهمیه جو داشته ایم، افزود: برای حل مشکلات دامداران باید 500 تا 600 تُن جو تحویل شود، چراکه دامدارانی که دام سبک دارند استقبال بیشتری از محصول جو دارند.

 رضوی تصریح کرد: برای آبرسانی سیار به محله های دامداری و عشایری نیازمند 2.5 میلیارد تومان اعتبار هستیم، همچنین آبرسانی به باغات و مزارع زعفران رقم نجومی می شود اما حداقل برای گذر از بحران خشکسالی تا مهرماه امسال، 6 میلیارد تومان اعتبار برای 10 سرویس آب نیاز است.

وی ادامه داد: 100 هکتار مزارع زعفران و حدود هزار هکتار از باغات شهرستان خوسف برای نجات از خشکی شدید نیازمند آبرسانی هستند.

 مدیر جهاد کشاورزی شهرستان خوسف با توجه به اجباری شدن بیمه دام برای دریافت نهاده دامی گفت: بیش از 81 هزار رأس دام در شهرستان خوسف بیمه شده اما پیش بینی شده که بیش از 60 هزار راس دام هنوز بیمه نشده اند، پیشنهاد می شود در پرداخت 50 درصد سهم بیمه ای که دامدار باید پرداخت کند کمک شود تا مابقی هم ترغیب به بیمه شوند.

رضوی تصریح کرد: در بحث صرفه جویی آب؛ قنوات شهرستان با اعتبار 10 میلیارد تومان نیاز به لایه روبی و مرمت دارند.

 وی با بیان اینکه با توجه به فقر شدید مراتع شهرستان خوسف هجوم ملخ ها به شهرستان پیش بینی می شود، عنوان کرد: از سال گذشته حضور ملخ ها با حضور میدانی بسیجیان رصد می شود تا به محض زیاد شدن ملخ ها، قبل از وقوع بحران ادقامات مقابله ای شروع شود.

 مدیر جهاد کشاورزی شهرستان خوسف بیان کرد: برای تأمین سم مورد نیاز برای مبارزه با آفات ملخ، سن گندم و دستگاه های سم پاش؛ 500 میلیون نیاز خواهد بود