مدیر جهاد کشاورزی شهرستان خوسف امروز در جریان صید ماهی گرمابی در استخرهای این شهرستان گفت: کشاورزان از پرورش ماهی در استخر های دو منظوره یک و نیم میلیارد تومان درآمد کسب می کنند.، سید حسن رضوی با با بیان اینکه در شهرستان خوسف ۴۹ باب استخر پرورش ماهی وجود دارد گفت: بیشتر این استخر ها، به صورت دو منظوره با هدف اولیه ذخیره آب کشاورزی و مدیریت بهینه مصرف آب احداث شده است و کشاورزان در کنار ذخیره آب، به  پرورش ماهی  در این استخر‌ها  می‌پردازند.
رضوی عنوان کرد و گفت: هدف از پرورش ماهی را علاوه بر کسب در آمد، غنی سازی آب کشاورزی عنوان کرد و با این اقدام بخشی از مصرف کود در مزرعه کاهش می‌یابد.
وی گفت از این ۴۲ باب استخر سالانه حدود ۵۵ تن انواع گوشت ماهی برداشت و روانه بازار می‌شود که در آمدی بیش از یک ونیم میلیارد تومان نصیب کشاورزان خواهد شد.