بازدید محمد علی آخوندی فرماندار شهرستان خوسف و مدیر کل صنعت،معدن و تجارت استان به همراه مدیر جهاد کشاورزی شهرستان خوسف  به همراه رئیس مرکز ماژان از مجتمع پرورش شتر  در روستای گارجگان بخش جلگه ماژان