بهره برداری از  طرح احیای ومرمت قنات به مناسبت هفته بسیج همزمان با چهارمین روز از هفته بسیج در طرح  احیای ومرمت قنات روستای کاریز نو در دهستان براکو با اعتبار بالغ بر 140میلیون تومان به بهره برداری رسید که 60خانوار از مزایایی آن بهرمند شدند.

مدیر جهاد کشاورزی شهرستان خوسف گفت :از سال گذشته تا کنون حدود 8رشته قنات با همکاری بسیج سازندگی در شهرستان خوسف احیا ومرمت شده است و6رشته قنات دیگر نیر در دست اقدام داریم که برای این 14رشته قنات یک میلیارد و500میلیون تومان هزینه شده وخواهد شد