سورگی با اشاره به محدودیت اعتباری برای ساخت هزار هکتار گلخانه، گفت: در بحث اجرای زیر ساخت ها در طرح نهضت گلخانه ای استان خراسان جنوبی، به نسبت اعتباری که هزینه شده، حدود ۴۰ تا ۵۰ درصد پیشرفت فیزیکی داشته ایم.

«مهدی سورگی» در حاشیه بازدید از مجتمع گلخانه ای شهرستان خوسف در گفتگو با خبرنگارو خبرگزاریها و روابط عمومی شهرستان خوسف اظهار کرد: نهضت گلخانه ای خراسان جنوبی در بخش وظایف دولتی، نمی توان گفت زمان بر شده است، چراکه حجم وسیعی گلخانه در یک بازه دو ساله باید زیرسازی، مطالعه و اجرا می شد.

مدیر شعبه شرکت شهرک‌های کشاورزی خراسان جنوبی با بیان اینکه سقف اعتباری تفاهم نامه نهضت گلخانه های استان خراسان جنوبی 190 میلیارد تومان پیش بینی شده بود، گفت: با این وجود، بعد از مطالعه طرح، متوجه محدودیت اعتباری برای ساخت هزار هکتار گلخانه شدیم، اما این افق را در بحث شناسایی و مطالعه عملیاتی کردیم.

سورگی از پیشرفت 100 درصدی  شناسایی طرح نهضت گلخانه ای خراسان جنوبی خبر داد و افزود: پیشرفت کار در مطالعه طرح نهضت گلخانه ها 80 درصد بوده و در بحث اجرای زیر ساخت به نسبت اعتباری که هزینه شده، حدود 40 تا 50 درصد پیشرفت فیزیکی داشته ایم.

وی اجرای نهضت گلخانه های خراسان جنوبی در سطح هزار هکتار را کاری مشارکتی عنوان کرد و افزود: بخشی از کار را دولت و بخش اصلی یعنی احداث واحدهای گلخانه، دام و بارگاه زرشک را بخش خصوصی باید انجام دهد.

تعلل سرمایه گذاران در نهضت گلخانه ای استان

مدیر شعبه شرکت شهرک‌های کشاورزی خراسان جنوبی با اشاره به شرایط بازار، گفت: سرمایه گذارانی که در طرح نهضت گلخانه ای استان باید از منابع خود و بانک به بحث سرمایه گذاری ورود می کردند؛ ناشی از تلاطم های اقتصادی در بازار، ورود پیدا نکرده اند.

سورگی گفت: اما شرکت شهرک های کشاوری استان زیرساخت های گلخانه ای را  آماده می کند تا زمینه سرمایه گذاری برای سرمایه گذاران بومی و حتی غیر بومی از سراسر کشور فراهم شود، بنابراین  چون قراردادهای ما اجاره به شرط تملیک است، سرمایه گذاران در صورتی که به تعهدات خود عمل نکنند، زمین آن ها خلع ید و به سرمایه گذار جدیدی واگذار خواهدشد.گفتنیاست؛تفاهم‌نامه احداث هزار هکتار کشت گلخانه‌ای در خراسان جنوبی، بین استانداری و شرکت شهرک‌های کشاورزی وزارت جهاد کشاورزی امضا و این طرح با عنوان «نهضت گلخانه‌ای» شهرستان های مختلف استان عملیاتی شده است.