به گزارش روابط عمومی مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان خوسف، به مناسبت هفته جهاد کشاورزی،  ۲ طرح انتقال آب در سطح 20 هکتار در روستاهای علی آباد تقاب و چاه صبحی  افتتاح شد.

 سیدحسن رضوی با بیان اینکه دبی چاه صبحی با 23.3 لیتر بر ثانیه برای کشت محصول عناب است، گفت: در طرح انتقال آب به متراژ 2 هزار و 100 متر از محل اعتبارات فنی صندوق استانی به میزان 910 میلیون ریال اعتبار دولتی و 884 میلیون ریال آورده متقاضی هزینه شده است.

 مدیر جهاد کشاوزی شهرستان خوسف افزود: در طرح انتقال آب چاه صبحی یک میلیارد و 749 میلون ریال هزینه شده است.

 وی از اجرای سیستم آبیاری کم فشار در سطح 20 هکتار در چاه موسوی روستای سیوجان خبر داد و اظهار کرد: این طرح در راستای توسعه کشت محصول عناب به متراژ 2 هزار و 300 متر به بهره برداری رسیده است.

 رضوی گفت: برای طرح سیستم آبیاری کم فشار یک میلیارد و 400 میلیون ریال اعتبار دولتی و 412 میلیون ریال آورده متقاضی هزینه شده که در مجموع یک میلیارد و 812 میلیون ریال هزینه شده است.